Noordelijk Scheepvaart museum

Voor het Noordelijk Scheepvaart museum ontwierpen wij de tentoonstelling ‘Migratie’. Vanaf het begin van de eerste besprekingen over het thema migratie dachten we mee aan de invulling en de vertaling van het thema ‘Migratie’ naar een ruimtelijk ontwerp. In nauwe samenwerking ontwikkelden we de tentoonstelling mee. De tentoonstelling liep in 2019.